Crear un dominio o unirse a uno en Windows 2008 + RODC o Read Only Domain Controller,

Crear un dominio en Windows 2008 – AKI
Unirse a un dominio Windows 2008 – AKI
Instalación de un controlador de dominio de sólo lectura – Read Only Domain Controller – RODC – AKI

Unirse a un dominio usando Microsoft Windows 2008 Core (RODC) – AKI
  Leer más →